Konzultácie s lekárkou 2x 55 minút

€ 279 S DPH

Konzultáciami s pani Dr. Košťálovou získate

  1. poradenstvo liečby chronických chorôb a chronickej bolesti.
  2. Zanalyzuje aspekty ovplyvňujúce vašu chorobu a jej symptómy vrátane úlohy a stavu mikrobiomu. 
  3. Navrhne intervencie vedúce k zlepšeniu vášho zdravotného stavu.

 

MUDr. Katarína Košťálová vyštudovala lekársku fakultu v Olomouci a následne získala špecializáciu v praktickom lekárstve. 13 rokov žije v Holandsku, kde popri práci rodinnej lekárky vyštudovala tzv. "Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde" alebo celostnú medicínu a medicínu životného štýlu.

Po rokoch práce v primárnej starostlivosti sa zamerala predovšetkým na starostlivosť o pacientov s chronickou bolesťou a chronickým únavovým syndrómom a na psychosomatický prístup v liečbe chronických chorôb všeobecne.

Aktuálne v Českej republike a na Slovensku pracuje predovšetkým ako konzultant a lektor, v Holandsku ako lekárka vo vlastnej praxi.

V 55 minútovom vstupnom online rozhovore preberiete váš aktuálny zdravotný stav a prítomné symptómy a získate spoločne vhľad do aspektov vášho zdravia a choroby. Zameriate sa na aktuálny stav vášho mikrobiomu a možnosti jeho regenerácie. Dr. Košťálová vám navrhne liečebný plán a spolu zvážite možné liečebné intervencie potrebné na nastolenie rovnováhy vášho organizmu.

Pri kontrolnej 55 minútovej konzultácii, ktorá bude naplánovaná za 6-12 týždňov po vstupnom pohovore spoločne zhodnotíte doterajšie zmeny, pani doktorka zodpovie vaše otázky, ktoré sa určite v priebehu terapie vyskytnú a zameriate sa na nastavenie dlhodobého liečebného plánu.

V prípade, že bude vhodná dlhodobejšia spolupráca, navrhne vám po online konzultácii možnosti ako pokračovať. Zo spoločnej konzultácie vám vytvorí a zašle súhrn doporučení a návrhov na úpravu životného štýlu, mikrobiómu či iných intervencií.

Ten vám zašle do vášho emailu do 3 pracovných dní od uskutočnenia online konzultácie.

Prihláste sa do newslettera

PerBiotiX s.r.o.

Litovelská 670/27, 02401, Kysucké Nové Mesto

Napíšte nám

[email protected]

Zavolajte nám

+421 904 488 822