CESTA JE CIEĽ


Pred 50-timi rokmi som odišiel študovať medicínu na Karlovu univerzitu. Vďaka vtedajšiemu režimu som doštudoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach a po škole som nastúpil do výskumu, kde som neskôr založil prvé laboratórium gnotobiológie v strednej Európe.

Pred 20-timi rokmi sme s kolegami v Tatrách zorganizovali celosvetovo prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách, IPC (International Probiotic Conference), ktorá je dodnes každoročne najväčším medzinárodným vedeckým podujatím tohto druhu na celom svete. Stretávame sa na nej so špičkovými odborníkmi vo výskume probiotík a vďaka nej sme s týmito vedcami každodenne v kontakte, diskutujeme, plánujeme výskumy, hľadáme cesty, riešime a bádame.

Pred 15 rokmi sme publikovali koncept cielenej modulácie mikrobiómu pomocou cielených probiotík a prebiotík. Odvtedy mal tento koncept stovky citácií po celom svete. Vďaka medzinárodnej spolupráci dnes už reálne tento koncept prinášame do praxe a vyvíjame prípravky, ktoré cielia na konkrétne zdravotné problémy. Nazvali sme ich iProbio, pretože sú inovatívne, inteligentné a indikované.

5400+

spokojných klientov na Slovensku a v Čechách

 

40 rokov

skúmame črevný mikrobióm a vyvíjame probiotiká a prebiotiká na jeho úpravu

24 rokov

organizujeme najväčšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách na svete

 

31

medzinárodných výskumných projektov v oblasti mikrobiómu v ktorých sme pôsobili, alebo pôsobíme

 

 

Sme tím pre vaše zdravie

Team Thumbnail
Team Thumbnail
Team Thumbnail

Kde a ako pre vás vyrábame iProbio


Pri výrobe vašich cielených probiotík používame najnovšie technológie a analýzy zamerané na DNA sekvenovanie mikroorganizmov a ich molekulárnu štruktúru. Týmito vedeckými postupmi dokážeme nahliadnuť do sveta baktérií a zistiť funkciu a schopnosti rôznych probiotických kmeňov.

 

Najmodernejšie laboratóriá vášho zdravia

Cielené probiotiká a prebiotiká iProbio® pre vás pripravujeme v najmodernejších laboratóriách. Pri vývoji najúčinnejších probiotík intenzívne a dlhodobo spolupracujeme s  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a medzinárodnými partnermi.

Našu kvalitu garantuje medzinárodný vedecký výbor zložený z profesorov, výskumníkov a lekárov s bohatými skúsenosťami v odbore, procesoch, aj prístupe. Neustále s nimi vaše problémy konzultujeme, vyhodnocujeme výsledky a navrhujeme jedinečné riešenia. Vďaka tomu pripravujeme probiotiká a prebiotiká zacielené na konkrétne problémy.

  • Kmene ktoré používame sú in-vitro a klinicky testované pri konkrétnych zdravotných ťažkostiach.
     
  • Najúčinnejšie probiotiká pre vás vyrábame v špičkovo vybavených a certifikovaných laboratóriách.

 

 

SPOZNAJTE NÁŠ MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ VÝBOR

Čo o personalizovaných probiotikách povedali odborníci

"Ľudský mikrobióm je bránou do nášho tela a zdravia. Ak nie je v rovnováhe (dysbióza), sme chorí, trpíme civilizačnými a chronickými chorobami. Ak je náš mikrobióm v rovnováhe, naše telo sa vysporiada so všetkými vonkajšími vplyvmi jednoduchšie a sme celkovo zdraví. Rokmi vedeckých a klinických výskumov sa približujeme k schopnosti meniť zloženie a kvalitu nášho mikrobiómu tak, aby sme dokázali u človeka dosiahnuť rovnovážny stav, teda zdravie, a potlačili jeho patologické prejavy, teda choroby. Sme spoločnost PerBiotiX, ktorá vznikla s cieľom preniesť výsledky dlhoročného výskumu črevného mikrobiómu do praxe. Náš tím sme zostavili z vedcov, inovačných manažérov a spojili sme ho s celosvetovou sieťou vedcov so zameraním na výskum probiotík, s ktorými sa každoročne stretávame a diskutujeme na našej najväcšej medzinárodnej vedeckej konferencii na túto tému na svete, ktorú organizujeme už 20 rokov. Spolu sme vytvorili produkt, ktorý využíva výsledky najnovšej vedy a špecifický prístup k probiotikám a mikrobiómu.Týmto novým prístupom umožnujeme lekárom zefektívniť terapiu chorôb. Pomáhame tiež bežným ľudom riešit ich zdravotné problémy, spôsobené moderným životným štýlom. Ľudský mikrobióm a probiotiká sú naša vášen, ktorej venujeme dlhé roky naších profesionálnych kariér."

"Existuje stále viac dôkazov o spojitosti ľudského mikrobiómu s chronickými chorobami, v patogenéze ktorých zohrávajú dôležitú úlohu zápalový proces, alebo neadekvátna reakcia imunitného systému. Týmito zisteniami sa rola mikrobiómu rozširuje do skupiny diagnóz mimo gastrointestinálny trakt. Alergické poruchy, ako je atopická dermatitída a astma, sú v industrializovaných krajinách bežné hyperimunitné poruchy. Ako hlavné spúštacie faktory pre vývoj atopickej dermatitídy boli identifikované genetické predispozície, avšak súčasný výskum poukazuje na významnú rolu externého prostredia a črevného mikrobiómu. Početné štúdie podporujú asociáciu významu hygieny pri alergických imunitných poruchách. Nedostatočné vystavenie rôznym mikroorganizmom v rannom detstve zvyšuje náchylnosť na alergické ochorenia. Probiotiká poskytujú zdravotné prínosy prostredníctvom viacerých mechanizmov pôsobenia, vrátane modifikácie imunitnej odpovede v lymfoidnom tkanive (GALT). Aj keď veľa klinických štúdií u ľudí a experimentov na myšiach preukázalo prospešné účinky probiotík pri rôznych imunitných poruchách, tento účinok je kmeňovo špecifický a pre jednotlivé alergické ochorenia je potrebné uplatniť špecifické probiotiká. Prístup personalizovaných probiotík, ktorý na základe analýzy mikrobiómu prináša potrebné druhy prospešných mikróbov do čriev, prináša sľubnú príležitost pre liečbu resp. zlepšenie symptómov aj u alergických ochorení."

"Dnes je dobre známy fakt, že rovnováha a rozmanitosť črevného mikrobiómu sú jedným z hlavných predpokladov pre zdravý život. Strata tejto rovnováhy je príčinou veľkého množstva nielen gastrointestinálnych, ale aj iných ochorení. Zdravý a pestrý črevný ekosystém je kľúčom k riešeniu mnohých zdravotných ťažkostí a k zlepšeniu celkového zdravia."

"Náš svet teraz čelí množstvu nových infekčných chorôb. Bakteriálne infekcie sa liečia antibiotikami, aj keď s narastajúcimi ťažkosťami. U najbežnejších príčin infekcií sa v súčasnosti vyvinula širokospektrálna antimikrobiálna rezistencia. V súčasnosti však existuje ešte väčšia výzva zo strany starých aj nových vírusov, ktoré sú schopné spôsobiť respiračné, vnútorné a urogenitálne infekcie. Správy o vírusoch rezistentných na terapeutické lieky prvej voľby (antibiotiká a antivirotiká) sa neustále množia a je naliehavé vyvinúť nové antivírusové látky. Zdá byť až neuveriteľné, že antivírusovým schopnostiam probiotík sa doteraz venovala tak malá pozornosť. V priebehu rokov sa probiotické kmene baktérií mliečneho kvasenia (Lactic Acid Bacteria) úspešne používali na liečbu gastrointestinálnych, orálnych a vaginálnych infekcií a niektoré môžu tiež pôsobiť na zníženie hladín cholesterolu. Niektoré probiotiká zabraňujú črevnej dysbióze a znižujú tak riziko vzniku rôznych infekcií. Iné probiotiká vykazujú protinádorové a imunomodulačné vlastnosti. V niektorých štúdiách boli zaznamenané antivírusové aktivity probiotických baktérií a/alebo ich metabolitov. Mechanizmus priaznivých účinkov probiotík v boji proti vírusovým infekciám je niekedy nejasný. Je však zaujímavé, že u pacientov s COVID-19 bol pozorovaný jasný pokles počtu buniek Lactobacillus a Bifidobacterium spp., ktoré sú zdrojom črevných probiotík. Náš výskum je motivovaný potrebou vývoja nových efektívnych zbraní proti SARS-CoV-2. Zameriava pozornosť na vírusy schopné infikovať ľudí a zároveň zvieratá a osobitne skúma potenciál probiotických baktérií a ich metabolitov zasahovať do procesu vírusovej infekcie. Našim cieľom je tiež poskytnúť podklady pre plánovanie budúcich antivírusových výskumov na probiotickom základe."

"Nekonvenčné, bezpečné a dobre navrhnuté liečebné postupy môžu prispieť k zlepšeniu črevných dysbiotických stavov. Môžeme tak obnoviť homeostázu čriev a zmierniť zápalové stavy, ako je napríklad gastrointestinálna kolitída. Kombinácia poznatkov o produkcii, charakterizácii a aplikácii bakteriocínov z probiotických baktérií mliečneho kvasenia spolu s ich antibakteriálnymi vlastnosťami sa javí ako sľubný a nový prístup v bioterapii. Je však nevyhnutné zaviesť personalizované prístupy pri aplikácii u rôznych pacientov."

Prihláste sa do newslettera

PerBiotiX s.r.o.

Litovelská 670/27, 02401, Kysucké Nové Mesto

Napíšte nám

info@iprobio.sk

Zavolajte nám

+421 904 488 822