COVID-19 môže mať dlhotrvajúci vplyv na zloženie vášho črevného mikrobiómu

Cielená manipulácia mikrobiómu na podporu mikrobiálnej diverzity by mohla byť dôležitou stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19) a na urýchlenie zotavenia. Tvrdí nová štúdia zverejnená v jednom z najvýznamnejších vedeckých časopisov Gut.

probiotika proti koronavirusu COVID-19


Čo je už známe o tejto téme
„Long COVID“ je termín používaný na opísanie príznakov postcovidového syndrómu COVID-19, ktoré pretrvávajú týždne alebo mesiace po počiatočnej infekcii SARS-CoV-2. Nedávna štúdia ukázala, že črevný mikrobióm ľudí, ktorí sa zotavili z COVID-19, sa líši od mikrobiómu neinfikovanej osoby. Ale hoci môže byť dysbióza čriev spojená s „dlhým COVIDOM“, iba niekoľko štúdií sa zaoberalo tým, ako sa črevné mikróby zotavujú po infekcii SARS-CoV-2.

 

Čo tento výskum dodáva
Monitorovaním zmien v zložení črevnej mikrobioty u 30 ľudí s COVID-19 a u 30 neinfikovaných jedincov vedci zistili, že bohatosť mikrobioty sa neobnovila na normálnu úroveň šesť mesiacov po zotavení z COVID-19. Ľudia, ktorí mali šesť mesiacov po zotavení z choroby nižšipestrosť mikrobiómu, mali horšie pľúcne funkcie ako kontrolné osoby. Títo ľudia tiež preukázali zvýšenú závažnosť ochorenia počas akútnej fázy, čo naznačuje úzku súvislosť medzi zápalovou odpoveďou a črevnou dysbiózou v štúdii COVID-19.

 

Záver
Aj keď sú na potvrdenie nálezov potrebné rozsiahlejšie štúdie, výsledky podporujú myšlienku, že zmeny v zložení črevnej mikrobioty súvisia s prekonaním COVID-19. Vedci tvrdia, že podpora mikrobiálnej diverzity cielenou manipuláciou s črevným mikrobiómom by mohla pomôcť urýchliť zotavenie.


Long COVID“ je termín používaný na opísanie príznakov COVID-19, ktoré pretrvávajú týždne alebo mesiace po počiatočnej infekcii SARS-CoV-2. Poznáme ich aj ako postcovidový syndróm. Nová štúdia teraz ukazuje, že rozmanitosť a množstvo baktérií nebolo obnovené na normálnu úroveň ani šesť mesiacov po zotavení z choroby.

Os črevo - pľúca a postcovidový syndróm

Zistenia publikované v prestížnom vedeckom časopise Gut podporujú myšlienku, že zmeny v zložení črevnej mikrobioty súvisia s prekonaním COVID-19. Vedci tvrdia, že cielená podpora mikrobiálnej diverzity manipuláciou s črevným mikrobiómom by mohla pomôcť urýchliť vaše zotavenie.

Nedávna štúdia ukázala, že črevný mikrobióm ľudí, ktorí sa zotavili z COVID-19, sa líši od mikrobiómu neinfikovanej osoby, tak obsadenosťou ako aj pestrosťou. Ale hoci môže byť dysbióza čriev spojená s „postcovidovým syndrómom“, iba niekoľko štúdií sa zaoberalo tým, ako sa črevné mikróby zotavujú po infekcii SARS-CoV-2.

Na riešenie tejto otázky sledovala Lanjuan Li a jej kolegovia na Zhejiang University zmeny v zložení črevnej mikrobioty u 30 ľudí s COVID-19 a 30 neinfikovaných osôb.

Dlhodobé účinky COVID-19

Vedci zhromaždili vzorky stolice v troch časových bodoch: počas fázy akútneho ochorenia (od nástupu symptómov po vírusový klírens-úplné vyčistenie od vírusu), rekonvalescencia (od vírusového klírensu do dvoch týždňov po prepustení z nemocnice) a po rekonvalescencii (šesť mesiacov po prepustení z nemocnice) .

Tím zistil, že rozmanitosť mikrobiómu nebola obnovená na normálnu úroveň šesť mesiacov po zotavení z COVID-19. Jedinci so zníženým množstvom črevných baktérií počas post-rekonvalescencie mali podstatne vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie na jednotku intenzívnej starostlivosti vo fáze akútneho ochorenia.

Vedci zistili, že šesť mesiacov po prepustení z nemocnice bola nízka početnosť a rozmanitosť črevných baktérií spojená tiež so zníženou funkciou pľúc. Asociácia medzi nižšou početnosťou a rozmanitosťou črevných baktérií počas post-rekonvalescencie a zvýšenou závažnosťou ochorenia počas akútnej fázy naznačuje, že zápalové reakcie súvisia s črevnou dysbiózou pri ochorení COVID-19.

Obnova mikrobiómu po COVID-19

Predchádzajúce štúdie zistili abnormality pľúc a srdca u jedincov, ktorí sa zotavili z COVID-19. Vedci špekulujú, že za niektoré z dlhodobých účinkov COVID-19 na ľudské zdravie môže zodpovedať zníženie rozmanitosti a zastúpenia ich črevného mikrobiómu.

Črevná mikrobiota sa podieľa na patogenéze akútneho poškodenia pľúc prostredníctvom niekoľkých potenciálnych mechanizmov, vrátane priamej translokácie baktérií z čreva do pľúc a účinkov metabolitov súvisiacich s mikróbmi na imunitnú moduláciu,“ tvrdia vedci. To je v súlade s pozorovaním, že pacienti s nižšou početnosťou a rozmanitosťou mikrobiómu mali po rekonvalescencii zhoršenú funkciu pľúc, dodávajú.

„Vzhľadom na relatívne malú veľkosť vzorky je potrebné naše výsledky potvrdiť v ďalších štúdiách s väčšou veľkosťou vzorky,“ poznamenávajú vedci. Zistenia však naznačujú, že dysbióza čriev je spojená s prekonaním COVID-19. „Cielená úprava mikrobiómu na podporu mikrobiálnej diverzity by mohla byť dôležitou stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19) a na urýchlenie zotavenia,“ tvrdia autori.

Chcem vlastné probiotiká

Autor: Ing. Norbert Bomba

Zdroje:
https://gut.bmj.com/content/early/2021/04/07/gutjnl-2021-324090
https://microbiomepost.com/covid-19-could-have-long-lasting-impacts-on-gut-microbiota-composition/

Ďalšie články
Ako vyzerá zdravá stolica?

Ako často by ste mali chodiť na toaletu, aký tvar, farbu a konzistenciu má mať stolica zdravého človeka a koľko by jej malo byť? Kvalita stolice vypovedá veľa o vašom celkovom zdravotnom stave. Hovoriť o nej je však v spoločnosti stále tabu. Poďme ho prelomiť.

celý článok
Jedzte zdravo: čo je dobré práve pre vás?

Zo všetkých strán na nás útočia informácie o tom, aká dôležitá je pre zdravie správna strava. Ale iste ste si všimli, že výživové odporúčania rôznych poradcov sa od seba zásadne líšia.

celý článok
Probiotiká a prebiotiká: Načo ich potrebujeme a aký je medzi nimi rozdiel?

Ak sa zaujímate o problematiku zdravej výživy, s pojmami probiotiká a prebiotiká ste sa už určite stretli. Načo však slúžia a aký je medzi nimi rozdiel?

celý článok

Prihláste sa do newslettera

PerBiotiX s.r.o.

Litovelská 670/27, 02401, Kysucké Nové Mesto

Napíšte nám

info@iprobio.sk

Zavolajte nám

+421 904 488 822